infolink: (+421) 907 999 991 Oravský lokalizačný a informačný systém home

Upozornenie pre členov ORS!

23.01.2011

V sekcii pre členov ORS sú uverejnené termíny kurzov v rámci prvej etapy Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007-2013 na realizáciu projektu č. WTSL.02.03.00-82-171/10 s názvom "Posilnenie spolupráce slovenských a poľských záchranárov = väčšia bezpečnosť na oboch stranách hranice" Ostatné informácie budú zverejňované priebežne.