infolink: (+421) 907 999 991 Oravský lokalizačný a informačný systém home

Dobrá správa pre členov ORS, ale aj pre verejnosť, ktorej pomáhame!

01.12.2010

V rámci programu Poľsko – slovenskej prihraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013 bol spoločný projekt združení K-7 Žilina, GOPR Rabka Zdroj a ORAVA RESCUE SYSTEM Námestovo ÚSPEŠNÝ! Dostali sme šancu školiť záchranárov v rokoch 2011 – 2012 a prispieť tak k profesionalizácii práce 100 slovenských a poľských dobrovoľných záchranárov, psovodov a pátračov!

O čo ide? V marci 2010 K-7 Psovodi – záchranári Slovenskej republiky spolu s partnermi, horskými záchranármi z Poľska, GOPR Rabka Zdroj a záchranármi z Oravského záchranného systému pripravili spoločný projekt medzinárodného vzdelávania záchranárov s názvom: Posilnenie spolupráce slovenských a poľských záchranárov = väčšia bezpečnosť na oboch stranách hranice. Zo 194 projektov, ktoré prešli do fázy technického hodnotenia, Spoločný technický sekretariát v Krakowe schválil nenávratný finančný príspevok 47 projektom v 3 hlavných oblastiach. Vedenie všetkých troch organizácií (K7, GOPR, ORS) si získanie dotácie na rozvoj teoretických a praktických zručností pre svojich záchranárov veľmi váži. Medzinárodný projekt sme podávali prvýkrát. Tento úspech je dôkazom, že naša práca dobrovoľníkov pri záchrane ľudského života, je dôležitá, a svedčí o tom, že aj Európska únia má záujem vzdelávať ľudí, ktorí poskytnú pomoc všetkým, čo ju neodkladne potrebujú.

Sto dobrovoľníkov na slovenskej a poľskej strane spoločnej hranice absolvuje v rokoch 2011 a 2012 nasledovné aktivity:

  • 264 hodín školenia urgentnej medicíny záchranára v poľskom zdravotníckom inštitúte pre horských záchranárov s výstupom - Európsky certifikát kvalifikovanej prvej pomoci pre horského
  • 120 hodín školenia záchranárskej kynológie pre 40 poľských a slovenských psovodov, 20 certifikovaných figurantov a 4 IRO trénerov so získaním certifikátu a skúšok podľa IRO. Školenia budú zastrešovať IRO inštruktori zo Švajčiarska a Poľska.
  • 80 hodín školenia koordinovanej záchrany v horskom prostredí na oboch stranách hranice pod záštitou slovenských partnerov K-7 a ORS
  • 2 x 24 hodinové testy koordinovanej záchrany (v prostredí IRO známe pod pojmom „IRO REAL TEST“) so zapojením medzinárodných poľsko – slovenských minitímov pri simulovaných pátracích akciách v pohraničí SR – PR.

Vedenie združení K7, GOPR a ORS si od spoločných kurzov sľubuje aj intenzívnejšiu  partnerskú spoluprácu, výmenu skúseností a rozvoj komunikácie záchranárov v anglickom jazyku, ktorý budeme musieť popri poľštine a slovenčine používať. Na prvom projektovom tíme dňa 4. januára 2011 v Žiline náčelník GOPR, predseda ORS a predseda K7 stanovili postupnosť krokov, implementačné tímy, ktoré budú plánovať, zabezpečovať, vyhodnocovať každú aktivitu projektu. Zároveň sa budú zodpovedať národným kontrolným orgánom, Spoločnému technickému sekretariátu v Krakowe a Platobnej jednotke vo Warszave. Pred nami je veľmi veľa tvrdej organizačnej práce, ale verím, že ako JEDEN TÍM ju zvládneme.

Jozef Jantoš