infolink: (+421) 907 999 991 Oravský lokalizačný a informačný systém home

Dezinfekcia kostola, ZŠ a MŠ v Chlebniciach aj Oravskej knižnice v Dolnom Kubíne

02.03.2021

CHLEBNICE. Správca farnosti v Chlebniciach a riaditeľka ZŠ s MŠ v Chlebniciach nás požiadali o dezinfekciu priestorov kostola a márnic, pretože tam mali pohreb osoby, ktorá zomrela na covid. V škole a škôlke mali viacero prípadov tohto ochorenia. Radi sme im vyhoveli a dezinfekciu urobili.

Po predchádzajúcich dobrých skúsenostiach nás o rovnakú službu požiadal aj riaditeľ oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Aj jemu sme vyhoveli a čitatelia so zamestnancami majú aspoň na určitý čas vydezinfikované priestory.

MARTIN PAVELEK